Jaarverslag 2018

2018 was voor onze gemeenteleven weer een heel mooi jaar met vele feestelijke diensten maar ook met ingrijpende veranderingen. 

In mei maakte het predikantenechtpaar bekend dat beide partners per 1 augustus banen aan een opleidingsinstituut in Duitsland aanvaard hadden. Daaroom werd in juni bij de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) een aanvraag voor een nieuwe predikant(e) of predikantenechtpaar ingediend. Gezien de sollicitatie- en verkiezingsprocedure een jaar duurt, zal de door de gemeenteleden gekozen predikant echter pas op 1 augustus 2019 in dienst treden. In de tweede helft van 2018 verzorgde daarom een gepensioneerde predikant uit Duitsland als waarnemer de erediensten en het geestelijke welzijn van de gemeenteleden. Ook onze eigen hulppredikers waren voorgangers in talrijke diensten.

De diensten waren in 2018 in het algemeen goed bezocht. Ook onze doelgroep-activiteiten zoals bijv. tienerclub, literatuurclub, projectkoor, dameskring, Bijbel- en gespreksgroep kunnen zich verheugen in een trouwe groep deelnemers.

Onze gemeente telt 443 leden en 100 vrienden. Meer dan een kwart van onze leden en vrienden is jonger dan 16 jaar. Het kerkbestuur had aan het begin van het jaar tien leden. Op de algemene ledenvergadering op 24 maart 2018 werden vier leden in hun ambt bevestigd en twee nieuwe leden erbij gekozen nadat een lid het kerkbestuur had verlaten. Het predikantenechtpaar maakte tot juli deel uit van het kerkbestuur. 

Op Pinksterzondag 2018 hebben 13 kinderen hun doop in een feestelijke dienst bevestigd ("Konfirmation"). In de herfst heeft dan een nieuwe groep van 17 kinderen begonnen met de voorbereiding voor deze bevestiging. Er werden in 2018 vijf kinderen in onze gemeente gedoopt en vijf mensen kerkelijk begraven.

De banden met de Duitse internationale school in Den Haag kwamen tot uiting door het lesgeven aan de school door de predikanten tot juli, en door een dienst en zegen aan het begin van het schooljaar. Het kerstconcert van de studenten van de Duitse school vond in december weer plaats in ons kerkgebouw. Voor onze gemeente nam de predikante weer deel aan de voorbereiding en uitvoering van de Jom Hashoa-herdenking.

In maart en oktober vonden de jaarlijkse kledingbeurzen plaats, en op 1 december de jaarlijkse kerstmarkt. Alle drie markten waren drukbezocht; zij droegen daarmee bij aan de vergroting van onze naamsbekendheid en vormden zo ook weer een mooie steun voor de financiële situatie van onze gemeente. Meer informatie over onze financiën vindt u hier.